Riksbankens föreskrifter (2006:1089) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2006-08-29
Ändring införd
SFS 2006:1089
Ikraft
2006-09-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Med anledning av 150-årsjubileet av den svenska järnvägen skall minnesmynt med nominella värden av två tusen och två hundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmynt med ett nominellt värde av två tusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 12 gram och en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 12 gram.

3 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan finns ett stiliserat vagnshjul där ekrarna utgörs av texten ”JÄRNVÄGEN 150 ÅR”. Till vänster om 150 år finns ”E” som anger myntningsorten och till höger SI som är initialerna i riksbankschefens namn. Utanför ”E” finns ”SVERIGE” skrivet vid myntets ytterkant.

[S3]På frånsidan avbildas ett vagnshjul som möter ett järnvägsspår. Detta symboliserar mötet mellan det runda och det raka. Till vänster om hjulet årtalet ”1856”, till höger årtalet ”2006”. Centrerat under spåret finns valören ”2000” med ”KR” därunder.

[S4]Randen skall vara slät.

4 §  Minnesmynt med ett nominellt värde av två hundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 §  Minnesmynt med ett nominellt värde av två hundra kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan finns ett stiliserat vagnshjul där ekrarna utgörs av texten ”JÄRNVÄGEN 150 ÅR”. Till vänster om 150 år finns ”E” som anger myntningsorten och till höger SI som är initialerna i riksbankschefens namn. Utanför ”E” finns ”SVERIGE” skrivet vid myntets ytterkant.

[S3]På frånsidan avbildas ett antal järnvägsspår som löper kors och tvärs över myntet. Mellan spåren, nästan längst upp till vänster är en ensam gran avbildad. Till höger på myntet finns valören ”200” med ”KR” därunder. På ett av de nedre järnvägsspåren finns årtalen ”1856” och ”2006”.

[S4]Randen skall vara slät.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2006:1089) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Ikraftträder
2006-09-15