Försäkringskassans föreskrifter (2006:1194) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Försäkringskassan
Utfärdad
2006-11-10
Ändring införd
SFS 2006:1194
Ikraft
2007-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas med 1 procent från och med den 1 februari 2007.

Ändringar

Försäkringskassans föreskrifter (2006:1194) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Ikraftträder
2007-02-01