Förordning (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979:321 i lydelse enligt SFS 2010:1657
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  De procenttal med vilka bidragsbelopp skall ändras enligt 4 § lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag fastställs av Försäkringskassan. Förordning (2004:949).

2 §  Försäkringskassan ska, så snart det har fastställts ett nytt prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, pröva om bidragsbeloppen ska ändras. Förordning (2010:1657).

3 §  Försäkringskassan ska underrätta Skatteverket och Kronofogdemyndigheten om sitt beslut. Förordning (2010:225).

Ändringar

Förordning (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Förordning (1981:1212) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

    Omfattning
    ändr. 1, 2 §§

Förordning (1998:1372) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
1999-03-01

Förordning (2003:928) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:949) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2010:225) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-05-01

Förordning (2010:1657) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01