Upphävd författning

Förordning (2006:1204) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2007

Version: 2006:1204

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-11-16
Ändring införd
SFS 2006
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för år 2007.

KN-nrSlag av bränsle Skattebelopp
EnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1. 2710 00 26,2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32Bensin som uppfyller krav för
a) miljöklass 1 - motorbensin per liter - alkylatbensin per liter2 kr 90 öre 1 kr 30 öre2 kr 16 öre per liter 2 kr 16 öre per liter5 kr 6 öre per liter 3 kr 46 öre per liter
b) miljöklass 2 per liter2 kr 93 öre2 kr 16 öre per liter5 kr 9 öre per liter
2. 2710 00 26,2710 00 34 eller 2710 00 36Annan bensin än som avses under 13 kr 61 öre per liter2 kr 16 öre per liter5 kr 77 öre per liter
3. 2710 00 51,2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 742710 00 78Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 °C,750 kr per m³2 663 kr per m³ 3 413 kr per m³
b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 °C, tillhörig miljöklass 11 057 kr per m³ 2 663 kr per m³ 3 720 kr per m³
miljöklass 21 306 kr per m³ 2 663 kr per m³ 3 969 kr per m³
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass1 633 kr per m³ 2 663 kr per m³ 4 296 kr per m³
4. ur2711 12 112711 19 00Gasol som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 kg1 378 kr per 1 000 kg1 378 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a147 kr per 1 000 kg2 801 kr per 1 000 kg2 948 kr per 1 000 kg
5. ur2711 29 00Metan som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m³1 133 kr per 1 000 m³1 133 kr per 1 000 m³
b) annat ändamål än som avses under a243 kr per 1 000 m³1 994 kr per 1 000 m³2 237 kr per 1 000 m³
6. 2711 11 00,2711 21 00Naturgas som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m³1 133 kr per 1 000 m³1 133 kr per 1 000 m³
b) annat ändamål än som avses under a243 kr per 1 000 m³1 994 kr per 1 000 m³2 237 kr per 1 000 m³
7. 2701, 2702eller 2704Kolbränslen 1 000 kg319 kr per 1 000 kg2 317 kr per 1 000 kg2 636 kr per
8. 2713 11 002713 12 00Petroleumkoks 1 000 kg319 kr per 1 000 kg2 317 kr per 1 000 kg2 636 kr per

2 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 4 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi att för fossilt kol i hushållsavfall skall för år 2007 energiskatt betalas med 152 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med 3 426 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

3 §  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2007 skall utgöra

  1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
  2. 20,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
  3. 26,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

Ändringar

Förordning (2006:1204) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2007

Förordning (2006:1511) om upphävande av förordningen (2006:1204) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2007

Omfattning
upph.