Förordning (2006:1219) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2008 års taxering

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2006-11-23
Ändring införd
SFS 2006:1219
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till 316 700 kronor och den övre skiktgränsen till 476 700 kronor vid 2008 års taxering.

Ändringar

Förordning (2006:1219) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2008 års taxering