Upphävd författning

Förordning (2006:1322) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2007

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-11-30
Ändring införd
SFS 2006:1322
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter till 40 kronor per förpackning med 20 cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma bestämmelse fastställs till 98 öre per cigarett för år 2007.

Ändringar

Förordning (2006:1322) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2007

Förordning (2006:1514) om upphävande av förordningen (2006:1322) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2007

Omfattning
upph.