Upphävd författning

Förordning (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-03-02
Ändring införd
SFS 2006:137
Ikraft
2006-03-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168) att bestämmelserna i nämnda lag om sådana allmänfarliga sjukdomar som avses i bilaga 1 till lagen skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1 från och med ikraftträdandet av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1

Ikraftträder
2006-03-15

Ändring, SFS 2006:661

Omfattning
upph.