Förordning (2006:1430) om ränta på återbetalning för år 2007 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-12-14
Ändring införd
SFS 2006:1430
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 2,1 procent för år 2007.

Ändringar

Förordning (2006:1430) om ränta på återbetalning för år 2007 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd