Förordning (2006:1458) om ränta på studielån för 2007

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-12-14
Ändring införd
SFS 2006:1458
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) skall vara 2,1 procent för år 2007.

Ändringar

Förordning (2006:1458) om ränta på studielån för 2007