Förordning (2006:200) om tillfälligt utlämnande av uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsdatabas till Försäkringskassan

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-03-30
Ändring införd
SFS 2006:200
Ikraft
2006-04-24
Tidsbegränsad
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För beräkning av pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn för åren 1960-1998 enligt lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och för åren 1999-2004 enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension får de uppgifter som behövs för sådan beräkning lämnas ut från Skatteverkets folkbokföringsdatabas till Försäkringskassan på medium för automatiserad behandling.

Ändringar

Förordning (2006:200) om tillfälligt utlämnande av uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsdatabas till Försäkringskassan

Ikraftträder
2006-04-24