Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på internet

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad
2006-02-02
Ändring införd
SFS 2006:25 i lydelse enligt SFS 2019:188
Ikraft
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna förordning gäller teknisk drift av nationella toppdomäner för Sverige på internet samt tilldelning och registrering av domännamn under dessa toppdomäner. Förordning (2019:188).

2 §  Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188).

3 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. på vilket sätt skyldigheter enligt 5 § lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet ska fullgöras,
  2. register och säkerhetskopior enligt 6 § lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet, och
  3. överföring av uppgifter till tillsynsmyndigheten enligt 8 § lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188).

4 §  Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om anmälan och tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188).

5 §  Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av adressering med användande av domännamnssystemet som avses i 14 § andra stycket lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188).

Ändringar

Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på internet

Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:258) om ändring i förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

Omfattning
ny 5 §

Förordning (2019:188) om ändring i förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2019-05-15