Riksbankens föreskrifter (2006:30) om sedlar på ett tusen kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2006-01-20
Ändring införd
SFS 2006:30
Ikraft
2006-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att sedlar på ett tusen kronor i den version som utges från och med den 15 mars 2006 skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.
Storlek
Sedeln är 160 mm lång och 82 mm bred.

Tryck

Sedelns framsida
I sedelns högra del finns ett porträtt av Konung Gustav Vasa i halvprofil med ansiktet vänt mot sedelns mitt. Hans namn och regeringsår, GUSTAV VASA 1521-1560, är angivna längs motivets högra kant. Till vänster och höger om porträttet finns en översiktsbild över Stockholm på 1500-talet, utförd efter Vädersolstavlan i Storkyrkan i Stockholm. Cirklarna som beskriver vädersolsfenomenet är avbildade i konstgravyr till vänster om porträttet.
En av cirkeldelarna direkt till vänster om porträttet är försedd med mikrotext "SCRIPTURAM IN PROPRIA HABEANT LINGUA".
Valörsiffran 1000 återfinns i sedelns övre vänstra hörn samt nedre högra hörn.
Texten ETT TUSEN KRONOR återfinns längs sedelns övre kant. Ett mönster till vänster på sedelns framsida bildar tillsammans med ett motsvarande mönster på sedelns baksida valörbeteckningen 1000 när sedeln hålls mot ljuset (genomsiktsbild).
Texten SVERIGES RIKSBANK återfinns under valörsiffran i övre vänstra hörnet.
Huvudmotivet är tryckt i brun färg. Stockholms stad är tryckt i rödbrun färg.
Det övriga trycket på sedelns mittparti är i brun och grå färg.
Sedelns nummer är angivet nedtill till vänster.
På sedelns vänstra sida finns en metalliserad folie (folieband) som beroende på vinkel reflekterar valören 1000 eller ett skepp.
Ett skepp finns avbildat på sedelns nedre kant till vänster om porträttet.
Sedelns baksida
Valörsiffran 1000 återfinns i sedelns övre högra hörn samt vänstra hörn.
Texten ETT TUSEN KRONOR återfinns längs sedelns nedre kant. Två namnteckningar återfinns längs sedelns högra sida.
Huvudmotiv är utfört efter ett träsnitt ur Olaus Magnus' historia om de nordiska folken från 1555, som beskriver hur skörden bärgas och tröskas. Bakgrunden består av plogfåror och böljande fält samt en sol med solstrålar, allt avbildat i säkerhetsmönster. Den vänstra delen av avbildningen föreställer en öppen lada med skördad säd.
Baksidan är tryckt i grön, brun och lila färg.
Ett halvtransparant stråk som skiftar färg från transparant till guld finns inlagt på sedelns vänstra sida, vari valören 1000 samt en bild av en krona framträder.
Papper
Pappersfärgen är benvit och papperet är på sedelns vänstra sida försett med ett vattenmärke föreställande Gustav Vasa i halvprofil, med ansiktet vänt mot vänster. Valören 1000 återfinns också i vattenmärket.
I papperet är inlagt två lodrätt löpande säkerhetstrådar. Den ena är helt inbäddad i papperet och framträder i genomfallande ljus som en mörk linje med texten 1000 KRONOR. Den andra är en bred fönstertråd som vid olika vinklar visar valören 1000 och en krona som "rör sig" åt motsatt riktning beroende på hur man vinklar sedeln mot ögat.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2006:30) om sedlar på ett tusen kronor

Ikraftträder
2006-03-01