Inaktuell version

Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Version: 2006:639

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
SFS 2006
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.

2 §  Statens räddningsverk får efter samråd med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och Rikspolisstyrelsen meddela föreskrifter för hur utrymning skall planläggas.

[S2]Krisberedskapsmyndigheten får i samråd med Försvarsmakten besluta om vilka områden som skall planläggas för utrymning.

3 §  Länsstyrelsen får besluta om utrymning enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap inom det egna länet. Länsstyrelsen får även meddela sådana beslut som avses i 2 kap. 2 § samma lag gällande det egna länet.

Utflyttningsförbud

4 §  Länsstyrelsen får meddela förbud att lämna ett visst område enligt 2 kap. 6 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.

Inflyttningsförbud

5 §  Länsstyrelsen får meddela förbud mot inflyttning enligt 2 kap. 7 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.

Skyldighet att hjälpa andra kommuner och landsting

6 §  Kommuner eller landsting som enligt 2 kap. 5 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap har fått hjälp med personal skall svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner.

Ändringar

Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2008:1022) om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2014:1225) om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01