Upphävd författning

Förordning (2007:1047) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1047
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1999:380) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Livsmedelsekonomiska institutet har till uppgift att utföra kvalificerade ekonomiska analyser inom jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdet. Analyserna ska vara grundade på vetenskapliga metoder, ha en samhällsekonomisk huvudinriktning och omfatta såväl nationella som internationella frågor.

[S2]Analyserna bör uppmärksamma frågor såsom landsbygdens utveckling, strukturutvecklingen, miljön, djurskyddet, konsumentintresset, den globala livsmedelssituationen, handeln med livsmedel samt utvidgningen av Europeiska unionen.

Myndighetens ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

3 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Anställningar och uppdrag

4 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Avgifter

5 §  Myndigheten får ta ut avgifter för att utföra ekonomiska analyser inom jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdet. Institutet får fastställa avgifternas storlek.

Ändringar

Förordning (2007:1047) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1390) om upphävande av förordningen (2007:1047) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet

Omfattning
upph.