Upphävd författning

Förordning (2007:1201) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1201
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:630) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten Svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

3 §  Huvudredaktören är myndighetschef.

Avgifter

4 §  Myndigheten ska inom ramen för full kostnadstäckning ta ut ersättning för försäljning av lexikonet. Ersättningens storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera inkomsterna från försäljningen.

Undantag från myndighetsförordningen

5 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1201) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1252) om upphävande av förordningen (2007:1201) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon

Omfattning
upph.