Upphävd författning

Förordning (2007:1228) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1228
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2006:948) med instruktion för Svenska insitutet för europapolitiska studier
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Svenska institutet för europapolitiska studier ska bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i europapolitiska frågor. Verksamheten ska inriktas på att självständigt och objektivt fördjupa och bredda underlaget för sådana ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av Europeiska unionen (EU) och för Sveriges EU-politik, främst inom områdena handel, statsvetenskap och juridik.

2 §  Institutet ska särskilt

  1. initiera och behandla förslag till utvärderings- och forskningsprojekt,
  2. göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,
  3. följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och utom landet, och
  4. publicera och sprida rapporter om verksamheten.

Ledning

3 §  Institutet leds av en nämnd. Denna ska bestå av högst 14 ledamöter.

Organisation

4 §  Institutet ska ha ett kansli.

5 §  Institutet får inrätta beredande och rådgivande organ.

Överklagande

6 §  Institutets beslut får överklagas bara när det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (2007:1228) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2008:748

Omfattning
upph.