Upphävd författning

Förordning (2007:1291) med instruktion för Verket för högskoleservice

Version: 2010:1871

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
SFS 2007:1291 i lydelse enligt SFS 2010:1871
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1995:943) med instruktion för Verket för högskoleservice
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Verket för högskoleservice har till uppgift att på uppdrag av universitet och högskolor biträda

  • vid antagning av studenter,
  • vid bedömning av utländska gymnasiebetyg, och
  • med rådgivning och service i fråga om studieadministrativ verksamhet.

[S2]Myndigheten får utföra andra uppdrag än de som avses i första stycket och utföra uppdrag även åt andra än universitet och högskolor. Förordning (2010:1871).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en styrelse.

3 §  Styrelsen ska bestå av högst elva ledamöter.

Anställningar och uppdrag

4 §  Under styrelsen finns en direktör.

[S2]Det som anges i 5 och 13 §§myndighetsförordningen (2007:515) om myndighetschef ska gälla direktören.

5 §  Direktören anställs av myndigheten.

Avgifter

6 §  Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Ändringar

Förordning (2007:1291) med instruktion för Verket för högskoleservice

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:1871) om ändring i förordningen (2007:1291) med instruktion för Verket för högskoleservice

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:724) om upphävande av förordningen (2007:1291) med instruktion för Verket för högskoleservice

Omfattning
upph.