Upphävd författning

Lag (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2007-12-13
Ändring införd
SFS 2007:1360
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

[S2]Regeringen meddelar föreskrifter om under vilka förutsättningar som Arbetsförmedlingen får ingå sådana överenskommelser som avses i första stycket samt om innehållet i dessa överenskommelser.

Ändringar

Lag (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Förarbeten
Rskr. 2007/08:73, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:AU1
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2009:47

Omfattning
upph.