Riksbankens föreskrifter (2007:138) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2007-02-02
Ändring införd
SFS 2007:138
Ikraft
2007-05-19
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Med anledning av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse skall minnesmynt med nominella värden av två tusen och två hundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt på 12 gram och en diameter på 26 mm. Avvikelser från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 12 gram.

3 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan finns "forskarens öga" som studerar naturen via ett förstoringsglas. Ögat är en detalj från A. Roslins porträtt av Linné från 1775. I nedre kanten av bilden finns konstnärens initialer, "AWJ". Runt ögat löper texten "CAROLUS LINNÆUS 1707- 2007".

[S3]På frånsidan finns en fjäril, som står för naturens sinnrika detaljer, på ett rutmönster som symboliserar ordning och systematik. Över bilden på fjärilen finns SVERIGE skrivet. Den latinska texten "NATURÆ MORES DISCERE" löper längs myntets övre ytterkant. I nedre delen av ytterkanten finns valören 2000 KR. Till vänster på ytterkanten finns "E" som anger myntningsorten och till höger finns "SI" som är initialerna för riksbankschefens namn.

[S4]Randen skall vara slät.

4 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt på 27,03 gram och en diameter på 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid en uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan finns ett porträtt i helfigur av Linné som baseras på en samtida bild av J. E. Rehn 1774. Linné står omgiven av den oansenliga men livskraftiga växten "linnaea borealis" som är uppkallad efter Linné. I nedre kanten av bilden finns konstnärens initialer, "AWJ". Runt bilden löper texten "CAROLUS LINNÆUS 1707-2007".

[S3]På frånsidan finns en stiliserad bild av ståndare och pistiller, som är hämtad ur Linnés "Systema Naturae" från 1736, på ett rutmönster som symboliserar ordning och systematik. Under bilden av ståndare och pistiller i rutmönstret finns SVERIGE skrivet. Runt övre ytterkanten löper namnet på verket "SYSTEMA NATURÆ". I nedre delen av ytterkanten finns valören 200 KR. Till vänster på ytterkanten finns "E" som anger myntningsorten och till höger finns "SI" som är initialerna för riksbankschefens namn.

[S4]Randen skall vara slät.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2007:138) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Ikraftträder
2007-05-19