Riksbankens föreskrifter (2007:1472) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2007-10-26
Ändring införd
SFS 2007:1472
Ikraft
2008-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Med anledning av 150-årsminnet av Selma Lagerlöfs födelse skall minnesmynt med nominella värden av två tusen och två hundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt på 12 gram och en diameter på 26 mm. Avvikelser från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 12 gram.

3 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan finns en bild av Selma Lagerlöf vars förlaga är ett foto, hämtat från hennes födelsegård Mårbacka. Texten "SELMA LAGERLÖF 1858-1940" står i den övre kanten. I nedre kanten finns riksbankschefens initialer ("SI"), årtalet "2008", "SVERIGE", valören "2000KR", samt första bokstaven i myntningsorten ("E"). Formgivarens initialer ("JH") står under bilden av Selma Lagerlöf.

[S3]På frånsidan avbildas en solros som symboliserar Selma Lagerlöfs naturintresse. I övre kanten står citatet "Denna jordens grundval heter rättfärdighet", hämtat från novellen "De fågelfrie" ur samlingen "Osynliga länkar" från 1894. Formgivarens initialer ("JH") står under solrosen.

[S4]Randen skall vara slät.

4 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt på 27,03 gram och en diameter på 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid en uppvägning av ett hundra mynt vara högst 27 gram.

5 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan finns en bild av Selma Lagerlöf vars förlaga är ett foto, hämtat från hennes födelsegård Mårbacka. Texten "SELMA LAGERLÖF 1858-1940" står i den övre kanten. I nedre kanten finns riksbankschefens initialer ("SI"), årtalet "2008", "SVERIGE", valören "200KR", samt första bokstaven i myntningsorten ("E"). Formgivarens initialer (JH") står under bilden av Selma Lagerlöf.

[S3]På frånsidan finns en bild av flygande gäss och i kanten till vänster citatet "Freden är för riket detsamma, som sundhet är för kroppen". Det är hämtat från novellen "Monarkmötet" som ingår i samlingen "Troll och människor" från 1915. Formgivarens initialer ("JH") står under bilden av gäss.

[S4]Randen skall vara slät.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2007:1472) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Ikraftträder
2008-03-01