Förordning (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2007-05-16
Ändring införd
SFS 2007:386
Ikraft
2007-07-01
Upphäver
Kungörelse (1964:29) angående kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Såsom kunskapsprov för behörighet att utöva domartjänst gäller juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande äldre examen. Det som i lag eller annan författning sägs om lagfaren eller lagkunnig avser den som har avlagt sådan examen.

[S2]Med svensk juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om denna utbildning skulle vara mer än ett år kortare än den svenska utbildningen, skall sökanden genomgå en kompletteringsutbildning som avslutas med ett kunskapsprov.

Ändringar

Förordning (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.

Ikraftträder
2007-07-01