Upphävd författning

Kungörelse (1964:29) angående kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1964-03-06
Ändring införd
SFS 1964:29 i lydelse enligt SFS 1991:540
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Såsom kunskapsprov för behörighet att utöva domartjänst gäller juris kandidatexamen eller juristexamen. Vad i lag eller författning sägs om lagfaren eller lagkunnig avser den som har avlagt sådan examen.
Med svensk juris kandidatexamen och juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om denna utbildning skulle vara mer än ett år kortare än den svenska utbildningen, skall sökanden genomgå en kompletteringsutbildning som avslutas med ett kunskapsprov. Förordning (1991:540).

Ändringar

Kungörelse (1964:29) angående kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.

Förordning (1980:904) om ändring i kungörelsen (1964:29) angående kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.

    Omfattning
    ändr.

Förordning (1991:540) om ändring i kungörelsen (1964:29) angående kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:116
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 2007:386

Omfattning
upph.