Upphävd författning

Förordning (2007:445) om kompletterande föreskrifter till bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-05-31
Ändring införd
SFS 2007:445
Ikraft
2007-07-01
Upphäver
Tillkännagivande (2001:352) om rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringskansliet (Justitiedepartementet) är mottagande organ enligt artikel 2.2 i rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (EG:s delgivningsförordning) med behörighet att ta emot handlingar i mål och ärenden från en annan medlemsstat.

2 §  Sändande organ enligt artikel 2.3 i EG:s delgivningsförordning är domstolar, Kronofogdemyndigheten samt andra svenska myndigheter som skall delge handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

3 §  Om handlingar har översänts till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) i dess egenskap av mottagande organ på något annat sätt än genom post, bud eller telefax, behöver Regeringskansliet (Justitiedepartementet) inte delge eller låta delge handlingarna. Detta gäller dock inte, om det har träffats en överenskommelse i det enskilda fallet och handlingarna har översänts på det sätt som har överenskommits.

4 §  Handlingar som har översänts till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) i dess egenskap av mottagande organ behöver Regeringskansliet (Justitiedepartementet) delge eller låta delge endast om det i artikel 4.3 i EG:s delgivningsförordning angivna standardformuläret är ifyllt på svenska eller engelska.

5 §  Regeringskansliet (Justitiedepartementet) är central enhet enligt artikel 3 i EG:s delgivningsförordning.

6 §  En myndighet är inte skyldig att biträda vid delgivning av handlingar som översänds av enskilda personer enligt artikel 15.1 i EG:s delgivningsförordning.

7 §  I förhållande till Danmark och Finland gäller den nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning (SÖ 1975:42).

Ändringar

Förordning (2007:445) om kompletterande föreskrifter till bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

CELEX-nr
32000R1348
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning

Omfattning
upph.
Ikraftträder
2008-11-13