Upphävd författning

Förordning (2007:59) om elektroniska vägavgiftssystem

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-02-22
Ändring införd
SFS 2007:59 i lydelse enligt SFS 2010:1609
Ikraft
2007-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem.

2 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

  1. om tekniska krav på elektroniska vägavgiftssystem för att göra det möjligt att använda standardiserad utrustning i fordonen, och
  2. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2010:1609).

3 §  Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 6 § lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem. Förordning (2008:1171).

Ändringar

Förordning (2007:59) om elektroniska vägavgiftssystem

CELEX-nr
32004L0052
Ikraftträder
2007-03-01

Förordning (2008:1171) om ändring i förordningen (2007:59) om elektroniska vägavgiftssystem

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1609) om ändring i förordningen (2007:59) om elektroniska vägavgiftssystem

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2014:59

Omfattning
upph.