Inaktuell version

Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (1996:312) med instruktion för Statens fastighetsverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, såsom utrikesfastigheter, de kungliga slotten, Djurgårdsmarken och regeringsbyggnaderna, vissa kulturfastigheter, gamla fästen, monument, vissa älvsträckor och markområden samt vissa donationsfastigheter.

2 §  Myndigheten ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva fast egendom.

3 §  Myndigheten har inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva uppdragsverksamhet.

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en styrelse.

5 §  Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

9 §  Uppdrag enligt 3 § ska finansieras med avgifter.

Ändringar

Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2011:1496) om ändring i förordningen (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

Omfattning
ändr. 1, 2, 9 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:1331) om ändring i förordningen (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2015-01-01