Upphävd författning

Förordning (1996:312) med instruktion för Statens fastighetsverk

Departement
Finansdepartementet BFE
Utfärdad
1996-04-18
Ändring införd
SFS 1996:312
Ikraft
1996-06-01
Upphäver
Förordning (1992:1533) med instruktion för Statens fastighetsverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens fastighetsverk är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att förvalta viss del av statens fasta egendom såsom utrikesfastigheter, de kungliga slotten, Djurgårdsmarken och regeringsbyggnaderna, vissa av statens kulturfastigheter, gamla fästen, monument, vissa älvsträckor och markområden samt vissa donationsfastigheter.

2 §  Statens fastighetsverk skall förvalta fastighetsbeståndet inom sitt verksamhetsområde på ett sätt som

  1. innebär god resurshållning och hög ekonomisk effektivitet,
  2. ger verkets hyresgäster bra och konkurrenskraftiga lokaler,
  3. långsiktigt tar till vara, vårdar och utvecklar fastigheternas värden.

[S2]Verket skall vidare på uppdrag av regeringen genomföra byggnadsföretag för statens räkning.

3 §  Verksamheten i fred skall bedrivas så, att även de krav som totalförsvaret i krig uppställer i största möjliga utsträckning kan tillgodoses. Under höjd beredskap skall Statens fastighetsverk främst tillgodose totalförsvarets krav.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens fastighetsverk.

5 §  Generaldirektören är chef för myndigheten och styrelsens ordförande.

Personalföreträdare

6 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Statens fastighetsverk.

Ändringar

Förordning (1996:312) med instruktion för Statens fastighetsverk

Ikraftträder
1996-06-01

Ändring, SFS 2007:757

Omfattning
upph.