Upphävd författning

Förordning (2007:773) om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007:773
Ikraft
2007-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Följande domstolar omfattas av lagen (2007:772) om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning:

Göta hovrätt

Linköpings tingsrätt

Norrköpings tingsrätt

Eksjö tingsrätt

Jönköpings tingsrätt

Växjö tingsrätt

Kalmar tingsrätt

Örebro tingsrätt

2 §  En ljud- och bildupptagning ska bevaras i två månader efter det att domstolen avgjort målet eller ärendet. Om avgörandet överklagas ska dock upptagningen bevaras till dess att målet eller ärendet har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft.

Ändringar

Förordning (2007:773) om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

Ikraftträder
2007-12-01

Förordning (2008:788) om upphävande av förordningen (2007:773) om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

Omfattning
upph.