Upphävd författning

Förordning (2007:783) med instruktion för Bokföringsnämnden

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007:783
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1118) med instruktion för Bokföringsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Bokföringsnämnden har till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.

2 §  Myndigheten ska utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en nämnd.

4 §  Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter.

Organisation

5 §  Vid nämnden finns ett kansli.

6 §  Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför administrativa uppgifter åt myndigheten enligt avtal mellan myndigheterna.

Undantag från myndighetsförordningen

7 §  Myndigheten ska inte tillämpa 27 § myndighetsförordningen (2007:515).

Ändringar

Förordning (2007:783) med instruktion för Bokföringsnämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2017:153

Omfattning
upph.