Upphävd författning

Förordning (2007:993) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2008

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:993
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter till 46 kronor per förpackning med 20 cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma bestämmelse fastställs till 1 krona och 18 öre per cigarett för år 2008.

Ändringar

Förordning (2007:993) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2008

Förordning (2007:1382) om upphävande av förordningen (2007:993) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2008

Omfattning
upph.