Förordning (2008:1102) om INCF-sekretariatet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-11-27
Ändring införd
SFS 2008:1102 i lydelse enligt SFS 2010:1792
Ikraft
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Sekretariatet

1 §  Vid Karolinska institutet finns ett sekretariat för INCF (International Neuroinformatics Coordinating Facility). Förordning (2010:1792).

Uppgifter

2 §  Sekretariatet biträder INCF i dess uppgift att samordna och utveckla internationella aktiviteter inom neuroinformatik.

Organisation och anställningar

3 §  Chef för sekretariatet är den verkställande direktören vid INCF.

[S2]Chefen och övrig personal anställs av Karolinska institutet efter förslag av styrelsen för INCF.

Redovisning

4 §  Sekretariatets verksamhet ska redovisas särskilt i den redovisning som Karolinska institutet lämnar till regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Ändringar

Förordning (2008:1102) om INCF-sekretariatet

Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1792) om ändring i förordningen (2008:1102) om INCF-sekretariatet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01