Förordning (2008:1103) om överlastavgift

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2008-11-27
Ändring införd
SFS 2008:1103
Ikraft
2009-01-01
Upphäver
Kungörelse (1973:786) om inbetalning av överlastavgift
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Om inte något annat föreskrivs, ansvarar Transportstyrelsen för frågor om överlastavgift.

2 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om inbetalning av överlastavgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift.

Ändringar

Förordning (2008:1103) om överlastavgift

Ikraftträder
2009-01-01