Förordning (2008:1314) om ränta på återbetalning för år 2009 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-12-11
Ändring införd
SFS 2008:1314
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd ska betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag ska vara 2,5 procent för år 2009.

Ändringar

Förordning (2008:1314) om ränta på återbetalning för år 2009 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd