Upphävd författning

Tillkännagivande (2008:32) av tröskelvärden vid offentlig upphandling

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2008-01-24
Ändring införd
SFS 2008:32
Ikraft
2008-02-05
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1422/2007, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1422/2007, samt kommissionens meddelande (2007/C 301/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europarlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG.

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
133 000 euro1 233 901 kronor
  • 3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b:
206 000 euro1 911 155 kronor
  • 3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket:
5 150 000 euro47 778 869 kronor

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
412 000 euro3 822 309 kronor
- 3 kap. 1 § första stycket 2:
5 150 000 euro47 778 869 kronor

Ändringar

Tillkännagivande (2008:32) av tröskelvärden vid offentlig upphandling

CELEX-nr
32007R1422
Ikraftträder
2008-02-05

Ändring, SFS 2010:53

Omfattning
upph.