Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
SFS 2008:347 i lydelse enligt SFS 2015:19
Ikraft
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

[S2]Med landsting avses i denna förordning även kommun som inte ingår i ett landsting.

2 §  Migrationsverket ska till berört landsting lämna uppgifter om utlänningar som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och som har etablerat boende inom landstinget eller som i annat fall vistas inom landstinget.

[S2]Uppgifter enligt första stycket ska avse namn, födelsedatum, adress, språk, hemland, ärendenummer hos Migrationsverket och, i förekommande fall, telefonnummer och e-postadress samt familjemedlemmar. Förordning (2016:19).

3 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hälsoundersökning för asylsökande m.fl.

  • SOSFS 2011:11: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

Ändringar

Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2016:19) om ändring i förordningen (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-03-01