Försäkringskassans föreskrifter (2008:810) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Försäkringskassan
Utfärdad
2008-10-24
Ändring införd
SFS 2008:810
Ikraft
2009-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag ska höjas med 4 procent från och med den 1 februari 2009.

Ändringar

Försäkringskassans föreskrifter (2008:810) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Ikraftträder
2009-02-01