Förordning (2008:849) om utprövning av ämnesprov i grundskolan m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-10-30
Ändring införd
SFS 2008:849
Ikraft
2009-01-01
Tidsbegränsad
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun är skyldig att medverka i Statens skolverks utprövning av ämnesprov som ska användas i följande ämnen och årskurser i grundskolan:

  1. svenska, svenska som andraspråk och matematik i slutet av årskurs 3, och
  2. biologi, fysik och kemi i slutet av årskurs 9.

2 §  Fristående skolor som motsvarar grundskolan är skyldiga att medverka i sådan utprövning av ämnesprov som avses i 1 §.

3 §  Ämnesprov i årskurs 9 som avses i denna förordning behöver inte beaktas vid betygssättning.

4 §  Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om utprövning av ämnesprov som avses i denna förordning. Sådana föreskrifter ska utformas så att varje elev i årskurs 9 deltar i ämnesprov i endast ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt att antalet provdeltagare så långt som möjligt blir lika stort för varje ämne.

Ändringar

Förordning (2008:849) om utprövning av ämnesprov i grundskolan m.m.

Ikraftträder
2009-01-01