Förordning (2008:921) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2009

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
SFS 2008:921
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter till 49 kronor per förpackning med 20 cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma bestämmelse fastställs till 1 krona och 27 öre per cigarett för år 2009.

Ändringar

Förordning (2008:921) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2009