lagen.nu

Förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:972
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

2 § Försvarets radioanstalt ska bedriva den verksamhet som avses i 1 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Beslut enligt 5 b § första stycket lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får fattas av myndighetschefen i Försvarets radioanstalt eller dennes ställföreträdare. Förordning (2009:972).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:972

3 § Försvarets radioanstalt ska till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten redovisa sådana sökbegrepp enligt 3 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som är direkt hänförliga till fysisk person och som används i signalspaningsverksamheten. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten får meddela föreskrifter om i vilken omfattning sökbegrepp i övrigt ska redovisas och på vilket sätt redovisningen ska ske. Förordning (2009:972).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:972
4 § Har upphävts genom förordning (2009:972).

5 § Förstöring av upptagningar eller uppteckningar enligt 7 och 10 §§ lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska ske på ett sådant sätt att uppgifterna inte kan återskapas.

6 § Försvarets radioanstalt får för den verksamhet som anges i 1 § tredje stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet samarbeta i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer endast under förutsättning att syftet med samarbetet är att tjäna den svenska statsledningen och den nationella säkerheten. De uppgifter som myndigheten lämnar till andra länder och internationella organisationer får inte vara till skada för svenska intressen. Förordning (2009:972).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:972

7 § Försvarets radioanstalt ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) anmäla frågor om att etablera och upprätthålla sådant samarbete som avses i 6 §. Myndigheten ska informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i samarbetet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:923

Officiell version (PDF)

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:923

Förordning (2009:972) om ändring i förordningen (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 4 §;ändr. 2, 3, 6 §§
Ikraft
2009-12-01
SFS-nummer
2009:972
Rubrik
Förordning (2009:972) om ändring i förordningen (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation