Inaktuell version

Lag (2008:990) om företagshypotek

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
SFS 2008
Upphäver
Lag (2003:528) om företagsinteckning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (2008:990) om företagshypotek

Förarbeten
Rskr. 2008/09:34, Prop. 2007/08:161, Bet. 2008/09:CU5
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:1079) om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

Förarbeten
Rskr. 2008/09:36, Prop. 2008/09:17, Bet. 2008/09:CU7
Omfattning
ändr. 1 kap 2 och 3 §§, 4 kap 3, 12, 15, 18, 19 §§; nya 4 kap 3 a §, 5 kap 5 §
Ikraftträder
2009-03-01

Lag (2018:285) om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

Förarbeten
Rskr. 2017/18:232, Prop. 2017/18:111, Bet. 2017/18:CU19
Omfattning
ändr. 4 kap. 1, 21 §§, 5 kap. 1 §; ny 22 a §, rubr. närmast före 4 kap. 22 a §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:832) om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 4 kap. 3, 12, 17 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1685) om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 4 kap. 10 §
Ikraftträder
2019-01-01