Förordning (2009:1151) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2011 års taxering

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
SFS 2009:1151
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till 372 100 kronor och den övre skiktgränsen till 532 700 kronor vid 2011 års taxering.

Ändringar

Förordning (2009:1151) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2011 års taxering