Förordning (2009:1170) om fullgörande av underrättelseskyldighet i vissa fall när ett beslag har hävts

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
SFS 2009:1170
Ikraft
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Underrättelseskyldigheten enligt 27 kap. 8 b § rättegångsbalken ska fullgöras av den myndighet som förvarar föremålet.

Ändringar

Förordning (2009:1170) om fullgörande av underrättelseskyldighet i vissa fall när ett beslag har hävts

Ikraftträder
2010-01-01