Förordning (2009:1209) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2010

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2009-09-24
Ändring införd
SFS 2009:1209
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2010 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
InkomstårUppräkningsfaktor
20091,011
20101,006

Ändringar

Förordning (2009:1209) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2010