Förordning (2009:1456) om ränta på studielån för 2010

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-12-10
Ändring införd
SFS 2009:1456
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 2,4 procent för 2010.

Ändringar

Förordning (2009:1456) om ränta på studielån för 2010