Upphävd författning

Förordning (2009:1466) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2010

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2009-11-26
Ändring införd
SFS 2009:1466 i lydelse enligt SFS 2009:1580
Tidsbegränsad
2010-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § Har upphävts genom förordning (2009:1580).

2 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 4 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi att för fossilt kol i hushållsavfall ska för år 2010 energiskatt betalas med 160 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med 3 840 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

3 § Har upphävts genom förordning (2009:1580).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:1466) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2010

Förordning (2009:1580) om ändring i förordningen (2009:1466) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2010

Omfattning
ändr. 1, 3 §§

Förordning (2010:1091) om upphävande av förordningen (2009:1466) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2010

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före utgången av september 2010.
Omfattning
upph.