Förordning (2009:1491) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2010

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2009-11-26
Ändring införd
SFS 2009:1491
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter till 50 kronor per förpackning med 20 cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma bestämmelse fastställs till 1 krona och 29 öre per cigarett för år 2010.

Ändringar

Förordning (2009:1491) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2010