Förordning (2009:265) om försäkran vid hindersprövning

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2009-04-02
Ändring införd
SFS 2009:265
Ikraft
2009-05-01
Upphäver
Förordning (1987:1015) om försäkran vid hindersprövning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om formulär för den försäkran som de som avser att ingå äktenskap enligt 3 kap. 3 § äktenskapsbalken ska avge vid hindersprövning. Blanketter för försäkran ska finnas hos Skatteverket.

Ändringar

Förordning (2009:265) om försäkran vid hindersprövning

Ikraftträder
2009-05-01