Upphävd författning

Förordning (1987:1015) om försäkran vid hindersprövning

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-10-29
Ändring införd
SFS 1987:1015 i lydelse enligt SFS 2004:950
Ikraft
1988-01-01
Upphäver
Kungörelse (1973:698) om försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Skatteverket fastställer formulär för den försäkran som kvinnan och mannen enligt 3 kap. 3 § äktenskapsbalken skall avge vid hindersprövning. Blanketter för försäkran skall finnas hos Skatteverket och Försäkringskassan. Förordning (2004:950).

Ändringar

Förordning (1987:1015) om försäkran vid hindersprövning

    Ikraftträder
    1988-01-01

Förordning (1991:790) om ändring i förordningen (1987:1015) om försäkran vid hindersprövning

Förordning (2003:943) om ändring i förordningen (1987:1015) om försäkran vid hindersprövning

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:950) om ändring i förordningen (1987:1015) om försäkran vid hindersprövning

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2009:265

Omfattning
upph.