Upphävd författning

Förordning (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-13
Ändring införd
SFS 2009:380
Ikraft
2009-05-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168) att bestämmelserna i nämnda lag om sådana allmänfarliga sjukdomar som avses i bilaga 1 till lagen ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009.

Ändringar

Förordning (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009

Ikraftträder
2009-05-15

Ändring, SFS 2009:860

Omfattning
upph.