Apoteksdataförordning (2009:624)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-28
Ändring införd
SFS 2009:624
Ikraft
2009-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till apoteksdatalagen (2009:367).

2 §  Datainspektionen får meddela föreskrifter om

  1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om konsumenter och de som är behöriga att förordna läkemedel, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt apoteksdatalagen (2009:367),
  2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt apoteksdatalagen.

Ändringar

Apoteksdataförordning (2009:624)

Ikraftträder
2009-07-01