Inaktuell version

Förordning (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Version: 2009:867

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2009-06-17
Ändring införd
SFS 2009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning kompletterar lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter.

2 §  Fiskeriverket får meddela föreskrifter om

  1. hur fiskerättigheter enligt lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter ska beräknas,
  2. grunderna för fördelningen av indragna fiskerättigheter enligt samma lag, och
  3. verkställigheten av lagen om överlåtbara fiskerättigheter.

Ändringar

Förordning (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2011:651) om ändring i förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:1062) om ändring i förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2014-10-01